สล็อต pgslot

สล็อต pgslot

ตรวจพบนิวตริโนพลังงานสูงแฝดสามที่หายากจากแหล่งที่ไม่รู้จัก

ตรวจพบนิวตริโนพลังงานสูงแฝดสามที่หายากจากแหล่งที่ไม่รู้จัก

พบนิวตริโนพลังงานสูงสามตัวที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน หอสังเกตการณ์ IceCube Neutrino Observatory ในทวีปแอนตาร์กติกาตรวจพบอนุภาคลิลลิปูเตียน 3 อนุภาคเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 นี่เป็นครั้งแรกที่การทดลองได้เห็นนิวตริโนจำนวน 3 ตัวที่ดูเหมือนว่าทั้งหมดจะมาจากที่เดียวกันบนท้องฟ้าและอยู่ห่างจากกันและกันภายใน 100...

Continue reading...